Firma İçi Grup Tasarım Kuramı

Firma İçi Grup Tasarım Kuramı

Başlık:

 Firma İçi Grup Tasarım Kuramı

Sayı:

15/16

Yazar(lar):

Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2015

Özet:

Bu çalışmada bir firma içi grup tasarım kuramı, takım çalışması ve akran etkileşimlerinin varlığını da dikkate alarak geliştirilmektedir. Çalışmanın amacı firma içi grup oluşumu ile ücretlerin firma içi yayılımı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Heterojen yapıdaki bir çalışan kümesinin varlığında, firmanın yöneticisi toplam kârı maksimize etmek amacıyla işçileri içsel bir mekanizma çerçevesinde gruplara (veya takımlara) ayırma kararı vermektedir. Optimal çözüm benzer üretkenlik düzeyindeki çalışanların birlikte çalışması gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. Bu çözümün firma içi ücret yapısı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Temel sonuç bir çalışana ödenen ücretin çalışanın kendi üretkenliğinin yanı sıra birlikte çalıştığı grubun üretkenliğinden de etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, grup kompozisyonu firma içi üretkenlik ve ücret farklılıklarını belirleyen bir faktördür. Çalışanların üretkenliğinde grup içi farklılıkların az, gruplararası farkların ise fazla olduğu durumlarda firma içi ücret yayılımı artmaktadır. Modelde kilit rol oynayan parametrelerin değerleri değiştikçe modelin tahminlerinin ne yönde değiştiğini gösteren simülasyonlar da çalışmada sunulmaktadır. Ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri okul eğitimi ve üretkenlik arasındaki korelasyon arttıkça (ki bu firmada mesleki eğitime sahip çalışan sayısının artması olarak yorumlanabilir) firma içi ücret eşitsizliğinde ortaya çıkan azalmadır. Ayrıca, çalışan verimliliği dağılımında yayılım arttıkça ücret eşitsizliğinde tekdüze olmayan (non-monotonic) değişimler gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Grup tasarımı, İşyerinde akran etkileri, Firma içi ücret farklılıkları, Sıralama, Seçicilik

JEL Sınıflaması:

J31; L22; L23; M51; M52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firma İçi Grup Tasarım Kuramı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40