Farklı Tüketici Tercihleri Altında Uluslararası Risk Paylaşımı ve Portföy Seçimi

Farklı Tüketici Tercihleri Altında Uluslararası Risk Paylaşımı ve Portföy Seçimi

Başlık:

 Farklı Tüketici Tercihleri Altında Uluslararası Risk Paylaşımı ve Portföy Seçimi

Sayı:

15/17

Yazar(lar):

Hande Küçük, Alan Sutherland

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2015

Özet:

Bu makale, uluslararası tahvil ve hisse senedi ticaretinin mümkün olduğu iki ülkeli bir stokastik genel denge modeli çerçevesinde ülkelerarası tüketim riskinin nasıl paylaşıldığını ve bunun ülkelerarası tüketim seviyeleri ile reel kur arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini incelemektedir. Modelde ülkeye özel verimlilik, işgücü arzı, yatırım, kamu harcamaları ve para politikası şokları gibi birçok şok yer almaktadır. Ülkeye özel tüketim riski yaratan bu kadar çok sayıda şok varken, uluslararası varlık ticaretinin tahvil ve hisse senedi ile sınırlı olması tüketim riskinin ülkelerarası paylaşımını sınırlamaktadır. Çalışmamız, akademik yazında genel kabul görmüş bir açık ekonomi modelinin, veride gözlenen uluslararası portföy pozisyonları ve ülkelerarası tüketim ve reel kur dinamikleri ile tutarlı olması için, tüketici tercih fonksiyonunda geçmiş tüketim alışkanlıklarının yer alması ve tüketim ve işgücü arzı tercihlerinin ayrılmaz olması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Portföy seçimi, Uluslararası risk paylaşımı, Tüketim-reel kur anormalliği, Backus-Smith bulmacası, Ayrılabilir olmayan tercihler, Eksik finansal piyasalar.

JEL Sınıflaması:

F31; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Farklı Tüketici Tercihleri Altında Uluslararası Risk Paylaşımı ve Portföy Seçimi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40