Türkiye’de Tüketici Güven Endekslerinin Özel Tüketim Büyümesini Açıklama Gücü ve Tahmin Etme Performansı

Türkiye’de Tüketici Güven Endekslerinin Özel Tüketim Büyümesini Açıklama Gücü ve Tahmin Etme Performansı

Başlık:

Türkiye’de Tüketici Güven Endekslerinin Özel Tüketim Büyümesini Açıklama Gücü ve Tahmin Etme Performansı

Sayı:

15/19

Yazar(lar):

Hatice Gökçe Karasoy, Çağlar Yüncüler

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2015

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye’de tüketici güven endekslerinin (TGE) gelecek dönem özel tüketim dinamikleri ile olan ilişkisi 2002Ç1-2014Ç4 dönemi verisi kullanılarak ampirik olarak incelenmektedir. Bu amaçla, ilk olarak toplam özel tüketim ile dayanıklı ve dayanıksız tüketim büyümeleri için TGE dahil ve hariç modeller tahmin edilmiş; bu modellerin örneklem-içi tahmin güçleri değerlendirilmiştir. Sonrasında, aynı modellerin ardışık OLS tahmin metodu kullanılarak bir dönem sonrası örneklem-dışı tahmin güçleri incelenmiştir. En sonda, TGE’nin gelecek dönem tüketim büyümesi ile ilişkisinin İhtiyati Tasarruf Hipotezi (İTH) ve Sürekli Gelir Hipotezi (SGH) tarafından açıklanabilir olup olmadığı sınanmaktadır. Analizlerimizde 4 farklı TGE serisi kullanılmaktadır. Bunlar, CNBC-e ve TÜİK-TCMB Tüketici Güven Anketlerinin genel endeksleri ile CNBC-e Anketinden elde edilen Tüketici Beklenti Endeksi (TBE) ve Tüketici Eğilim Endeksi (TEE) serileridir. Sonuçlar, TGE’nin gelecek dönem toplam özel tüketim le özel tüketimin bileşenlerinin büyümesi ile ilgili açıklayıcı gücü olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, reel işgücü geliri, reel borsa endeksi, reel faiz gibi tüketim büyümesi ile ilgili diğer değişkenler dahil edildiğinde bu açıklayıcı güç yalnızca dayanıklı tüketim için CNBC-e genel endeksi ve TBE endekslerinde; dayanıksız tüketim içinse TBE ve TEE endekslerinde korunabilmektedir. Diğer taraftan, TGE’nin dayanıksız tüketim büyümesinin bir dönem sonrası örneklem-dışı tahminlerini iyileştirdiği bulunmuştur. Son olarak, tüketici güveninin gelecek dönem tüketim büyümesi üzerine etkilerinin İTH veya SGH çerçevesinde açıklanabilir olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Tüketici güveni, Özel tüketim, Tahmin.

JEL Sınıflaması:

C52, C53, D12, E21, E27

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Tüketici Güven Endekslerinin Özel Tüketim Büyümesini Açıklama Gücü ve Tahmin Etme Performansı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40