Devlet Teşvikli Bireysel Emeklilik Sistemi

Devlet Teşvikli Bireysel Emeklilik Sistemi

Başlık:

Devlet Teşvikli Bireysel Emeklilik Sistemi

Sayı:

15/20

Yazar(lar):

Okan Eren, Şerife Genç İleri

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2015

Özet:

Türkiye’de 2013 yılında, devletin emeklilik hesaplarına doğrudan katkıda bulunduğu özel emeklilik sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada yeni bireysel emeklilik sisteminin tasarruf oranı, fiziki sermaye stoku ve fertlerin uzun dönemdeki refah seviyelerine olan nicel etkileri incelenmektedir. Çok zamanlı ardışık nesiller modeli (OLG) kullanılarak Türkiye’deki bireysel emeklilik uygulamasının özelliklerini içeren model ekonomi benzetimi yapılmaktadır. Simülasyon sonuçlarımıza göre yeni bireysel emeklilik sisteminin tasarruf oranını 0,27 yüzde puan arttırdığı gözlemlenmektedir. Bireysel emeklilik varlıklarındaki artışın yüzde 23,9’nu artan tasarruflar teşkil etmektedir. Yeni sistem fiziki sermaye stokunu yüzde 15,6 oranında artırmaktadır. Uzun dönemli refah analizimize göre, modeldeki fertler bireysel emeklilik sisteminin olduğu bir ekonomiye doğmayı tercih etmektedirler. Sonuçlarımıza göre, emeklilik şirketleri tarafından bireysel emeklilik hesaplarından yapılan kesintilerin tamamen kaldırılması durumunda net tasarruf oranında ve fiziki sermaye stokunda önemli artışlar gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Hanehalkı Tasarruf Oranı, Mali Politika, Bireysel Emeklilik Sistemi

JEL Sınıflaması:

D14; D91; E21; E62

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Devlet Teşvikli Bireysel Emeklilik Sistemi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40