Firma Türlerine Göre Borcun Vade Yapısı

Firma Türlerine Göre Borcun Vade Yapısı

Başlık:

   Firma Türlerine Göre Borcun Vade Yapısı

Sayı:

15/21

Yazar(lar):

Cüneyt Orman, Bülent Köksal

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2015

Özet:

Bu çalışmada önde gelen borç vadesi kuramlarının gelişmekte olan bir ekonomi olan Türkiye’deki finans dışı firmaların vade yapısını anlamakta ne kadar ve hangi durumlarda faydalı olduğu araştırılmaktadır. Literatürdeki çoğu çalışmadan farklı olarak, sadece büyük ölçekli, borsaya kote olan firmalara odaklanılmamakta, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli, borsaya kote olmayan firmalar hakkında da detaylı incelemeler kıyaslamalı bir şekilde yapılmaktadır. İncelemelerden çıkan en önemli sonuç, kaldıraç oranları yüksek olan firmaların aynı zamanda uzun vadeli borcu tercih ettikleridir. Firma büyüklüğü, varlıkların vadesi ve kredi riski de borcun vadesinin belirlenmesinde önemli rol oynamakla birlikte, sonuçlar ele alınan firma türüne göre farklılık arzetmektedir. Firmaya özgü özelliklerin yanısıra, enflasyon seviyesi ve faiz oynaklığı göstergeleriyle ölçülen iktisadi ortamdaki istikrar seviyesi de firmaların vade tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. Tümüyle ele alındığında, bulgularımız en çok likidite riski kuramı ile uyumludur. Vekâlet kuramı da firmaların vade tercihlerini kısmen açıklayabilmekte, özellikle orta ve büyük ölçekli borsaya kote firmaların vade yapısını anlamakta faydalı olmaktadır. Sinyal kuramı büyük ölçekli, borsaya kote firmaların vade yapısınının ele alındığı durumlarda faydalı olabilmektedir. Vergiye dayalı kuramların ise vade yapısının belirlenmesinde kayda değer bir geçerliliği olmadığı tespit edilmiştir. Bulgular, ayrıca, borç alan-borç veren ilişkilerinin borcun vadesinin belirlenmesinde etkili olabileceğine işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler:

Borcun vade yapısı, Finans dışı firmalar, Türkiye

JEL Sınıflaması:

G3; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firma Türlerine Göre Borcun Vade Yapısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40