Türk İmalat Sanayi Firmalarının İhracat Davranışları

Türk İmalat Sanayi Firmalarının İhracat Davranışları

Başlık:

   Türk İmalat Sanayi Firmalarının İhracat Davranışları

Sayı:

15/22

Yazar(lar):

Aslıhan Atabek Demirhan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2015

Özet:

Bugüne kadar, Türkiye'nin ihracat performansı yoğun olarak makro bakış açısıyla analiz edilmiştir. Ancak son dönemde uygulamalı literatürde sıklıkla kullanılmaya başlanan ve gittikçe popüler olan firma düzeyindeki çalışmaların Türkiye için oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu makale 1989-2010 dönemini kapsayan imalat sanayi firmalarına ait verileri kullanarak Türk firmalarının ihracat davranışlarını incelemektedir. İlk aşamada yapılan analizler ihracatçı firmaların üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Türkiye için ihracatçı firmaların üstünlüğünü açıklamada gerek kendi kendini seçim gerekse ihracat yaparak öğrenme hipotezlerinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dinamik ayrık seçim modeli sonuçları, ihracat piyasalarına giriş yapmak isteyen firmaların battı-maliyetler ile karşılaştıklarını ve bu maliyetlerin firmaların ihracatçı olma kararlarını etkilediği görülmüştür. Ayrıca, krizlerin batık-maliyetlerinde ve dolayısıyla firmaların ihracat davranışları üzerinde farklı etkiler yarattığı da gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

İhracat davranışları, Heterojen firmalar, Firma bazlı analiz, Mikro ekonometri, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C25; C22; F14

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türk İmalat Sanayi Firmalarının İhracat Davranışları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40