Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Trans-Pasifik Ortaklığının Çin Ekonomisi Üzerine Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Analizi

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Trans-Pasifik Ortaklığının Çin Ekonomisi Üzerine Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Analizi

Başlık:

 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Trans-Pasifik Ortaklığının Çin Ekonomisi Üzerine Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Analizi

Sayı:

15/23

Yazar(lar):

Buhara Aslan, Merve Mavuş Kütük ve Arif Oduncu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2015

Özet:

Çıkmaza giren çok taraflı ticaret müzakerelerinin sonucu olarak, birçok ülke iki taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları imzalamaya başlamıştır. Bu anlaşmalar arasında, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ve Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP), üyeleri sırasıyla Atlantik ve Pasifik’ten olan iki önemli anlaşmadır. Çin TTIP’ye taraf olamamaktadır ve Asya-Pasifik’te yer almasına karşın TPP’ye henüz katılmamıştır. Çin’in bu anlaşmalardan önemli ölçüde etkilenmesi beklenmektedir. Bu çalışmada, üç farklı senaryo altında bu iki anlaşmanın Çin ekonomisi üzerine olası etkileri Global Trade Analysis Project (GTAP) veri tabanı ve genel denge modeli kullanılarak analiz edilmektedir. Sonuçlar sadece TTIP’nin gerçekleştiği durumda Çin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. TTIP ve TPP’nin birlikte gerçekleştiği ve Çin’in anlaşmaya taraf olmadığı durumda ise Çin ekonomisindeki olumsuz etki, TTIP’nin tek başına gerçekleştiği durumdaki olumsuz etkiden daha fazladır. Öte yandan, Çin’in TPP’ye dâhil olması Çin ekonomisini olumlu olarak etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle, Çin’in TPP’ye dâhil olmasının olumlu etkileri, TTIP’nin olumsuz etkilerini bertaraf etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Serbest ticaret anlaşmaları, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, Trans-Pasifik Ortaklığı, Çin

JEL Sınıflaması:

F13; F14; F15

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Trans-Pasifik Ortaklığının Çin Ekonomisi Üzerine Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40