Tüm Yeni Açılan Krediler Eşit Mi? Türkiye’de Konut Kredisi ve Konut Kredisi Dışı Borç ile Özel Kesim Tasarruf Oranı

Tüm Yeni Açılan Krediler Eşit Mi? Türkiye’de Konut Kredisi ve Konut Kredisi Dışı Borç ile Özel Kesim Tasarruf Oranı

Başlık:

Tüm Yeni Açılan Krediler Eşit Mi? Türkiye’de Konut Kredisi ve Konut Kredisi Dışı Borç ile Özel Kesim Tasarruf Oranı

Sayı:

15/24

Yazar(lar):

Cengiz Tunç, Abdullah Yavaş

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2015

Özet:

Türkiye’de özel kesim tasarruf oranı 2000 yılından beri önemli ölçüde azalmıştır. Bu çalışmada, özel kesim tasarruf oranını belirleyen faktörler incelenirken, özellikle konut kredisi borcunun üzerine yoğunlaşılmaktadır. Konut kredisi büyüme oranının özel kesim tasarruf oranını negatif yönde güçlü olarak etkilediği bulunmaktadır. Konut hariç tüketici kredileri de özel kesim tasarruf oranını negatif yönde fakat konut kredilerine göre daha küçük ölçüde etkilemektedir. Ticari kredilerin büyüme oranı ise özel kesim tasarruf oranını pozitif yönde etkilemektedir. Bulunan sonuçlar tüketici kredilerindeki yüksek büyüme oranının, Türkiye’de özel kesim tasarruf oranında son dönemde görülen düşüşün temel sebebi olduğu yönündeki görüşleri desteklemektedir. Bu çalışmada ayrıca tasarruf oranının kalıcılık gösterdiği, kamu kesimi tasarruf oranının özel kesim tasarruf oranını dışladığı, kişi başı gelirin büyüme oranı ile makroekonomik belirsizliklerin özel kesim tasarruf oranını artırdığı sonuçları da bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Tasarruf, Konut Kredisi Borcu

JEL Sınıflaması:

E21; G21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Tüm Yeni Açılan Krediler Eşit Mi? Türkiye’de Konut Kredisi ve Konut Kredisi Dışı Borç ile Özel Kesim Tasarruf Oranı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40