Açık Ekonomide Dışsal Şoklar, Bankalar ve Para Politikası: Kayıp Fonksiyonu Yaklaşımı

Açık Ekonomide Dışsal Şoklar, Bankalar ve Para Politikası: Kayıp Fonksiyonu Yaklaşımı

Başlık:

  Açık Ekonomide Dışsal Şoklar, Bankalar ve Para Politikası: Kayıp Fonksiyonu Yaklaşımı

Sayı:

15/25

Yazar(lar):

Yasin Mimir, Enes Sunel

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2015

Özet:

Bu çalışmada sistematik bir yaklaşımla 2007-09 finansal krizinin gelişmekte olan ülkeleri sermaye çıkışları, döviz kurlarında artış, bilanço bozulmaları, artan kredi faiz marjları ve yavaşlayan ekonomik aktivite şeklinde tanımlanabilecek olumsuz bir kısır döngüye soktuğu gösterilmektedir. Çalışmada, iç ve dış kaynaklardan borçlanan bir bankacılık sistemi içeren, orta ölçekli ve dışa açık bir Yeni Keynesgil model kullanılarak, çeşitli enflasyon hedeflemesi (EH) kurallarının makroekonomik ve finansal istikrar performansları nicel olarak araştırılmaktadır. Dışsal finansal şoklar değerlendirildiğinde belirli kredi hedeflerini gözeten EH uyarlamaları finansal ve dışsal istikrar hedefleri açısından çıktı ve kur hedeflerini gözeten kurallardan daha başarılı bulunmuştur. Bankaların çekirdek dışı yükümlülüklerine tepki veren ters döngüsel bir zorunlu karşılık oranı kuralının özellikle para politikası ile koordinasyon içerisinde kullanıldığı durumlarda, finansal sistemin döngüselliğini azalttığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Dışsal şoklar, Bankalar, Dış borç, Zorunlu karşılıklar

JEL Sınıflaması:

E44; G21; G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Açık Ekonomide Dışsal Şoklar, Bankalar ve Para Politikası: Kayıp Fonksiyonu Yaklaşımı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40