Türkiye İhracatının Gelir ve Fiyat Esnekliklerinin Heterojen Panel Zaman Serisi Yöntemleri ile Tahmini

Türkiye İhracatının Gelir ve Fiyat Esnekliklerinin Heterojen Panel Zaman Serisi Yöntemleri ile Tahmini

Başlık:

 Türkiye İhracatının Gelir ve Fiyat Esnekliklerinin Heterojen Panel Zaman Serisi Yöntemleri ile Tahmini

Sayı:

15/26

Yazar(lar):

İhsan Bozok, Bahar Şen Doğan ve Çağlar Yüncüler

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ekim 2015

Özet:

Bu çalışmada, panel zaman serisi yöntemleri olan Dinamik EKK, Ortalama Grup ve Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama Grup kullanılarak Türkiye ihracatının uzun dönem fiyat ve gelir esneklik katsayıları coğrafi (AB27, diğer Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) ülkeleri) ve ekonomik bölgeler (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler) ayrımında tahmin edilmektedir. Bu amaçla, 2005Ç1-2013Ç4 dönemi için Türkiye’nin 67 farklı ülke ile karşılıklı ticaret verileri kullanılmıştır. Buna göre, fiyat ve gelir esnekliklerinin ülke grupları arasında farklılaştığı tespit edilmiştir. Gelir esnekliklerinin tüm ülke gruplarında istatistiki olarak anlamlı olduğu ve 1,85 ile 3,35 arasında değerler aldığı bulunmuştur. AB27, diğer Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın gelire duyarlılığı daha yüksektir. Diğer taraftan, fiyat esneklikleri -1,56 ile -0,27 arasında değer alırken, yalnızca AB27, ODKA ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Ampirik bulgular, ticaret politikaları belirlenirken bölgeye özgü önlemler alınması gerektiğine işaret etmektedir. Buna ilaveten, reel döviz kurunda değer kayıplarına bağlı politikaların ihracatı artırıcı rolünün daha zayıf olduğu, ticaret ortaklarındaki sürdürülebilir büyümenin Türkiye ihracatının sürdürülebilir büyümesini sağlamak adına daha önemli bir faktör olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Panel veri, Zaman serisi, Esneklik, Çapraz-Bağımlılık, Ortalama grup tahmini, Ortak bağıntılı etkiler

JEL Sınıflaması:

C23; F14

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İhracatının Gelir ve Fiyat Esnekliklerinin Heterojen Panel Zaman Serisi Yöntemleri ile Tahmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40