İşgücü Verimliliğinin Ayrıştırılması: Orta Gelir Tuzağında Olan ve Tuzaktan Kurtulmuş Ülkeler

İşgücü Verimliliğinin Ayrıştırılması: Orta Gelir Tuzağında Olan ve Tuzaktan Kurtulmuş Ülkeler

Başlık:

 İşgücü Verimliliğinin Ayrıştırılması: Orta Gelir Tuzağında Olan ve Tuzaktan Kurtulmuş Ülkeler

Sayı:

15/27

Yazar(lar):

Gökhan Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ekim 2015

Özet:

Bu çalışmada, 1950-2005 döneminde orta gelir tuzağında olan (OGT) ve tuzaktan kurtulmuş (orta gelir tuzağında olmayan) ülkeler arasında, işgücü verimliliğindeki büyümenin rolünü ve bunun belirleyicilerinin  farklılaşıp farklılaşmadığını incelemekteyiz. İşgücü verimliliği büyümesini “sektör içi”, “statik yapısal değişim” ve “dinamik yapısal değişim” verimlilik kazanımları olarak ayrıştırmaktayız. Ayrıca alt sektörlerin sektör içi verimlilik kazanımlarına katkılarını da analizdeki ülkeler için araştırmaktayız. Bulgularımız OGT ile OGT’de olmayan ülkeler arasında belirgin bir işgücü verimlilik büyümesi farkının olduğuna ve bu farkın temel olarak sektör içi verimlilik kazanımlarından kaynaklandığına işaret etmektedir. Sektörel analizlerimiz iki ülke grubu arasında sektör içi verimlilik kazanımları açığını büyüten en önemli alt sektörün imalat sanayi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik büyüme, Verimlilik, Yapısal değişim, Orta gelir tuzağı

JEL Sınıflaması:

O11;O40;O47

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İşgücü Verimliliğinin Ayrıştırılması: Orta Gelir Tuzağında Olan ve Tuzaktan Kurtulmuş Ülkeler
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40