Kısalan Arz Zinciri Taze Gıdada Fiyatlamayı Nasıl Etkiler? Bir Doğal Deneyden Kanıtlar

Kısalan Arz Zinciri Taze Gıdada Fiyatlamayı Nasıl Etkiler? Bir Doğal Deneyden Kanıtlar

Başlık:

  Kısalan Arz Zinciri Taze Gıdada Fiyatlamayı Nasıl Etkiler? Bir Doğal Deneyden Kanıtlar

Sayı:

15/28

Yazar(lar):

Cevriye Aysoy, Duygu Halim Kırlı, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ekim 2015

Özet:

Taze gıda piyasası ürünün üreticiden perakendeciye ulaşma sürecinde oldukça fazla sayıda aracıdan geçtiği bir piyasa olarak tanımlanmaktadır. Bu aracıların, özellikle de kayıt dışı olanların, varlığının bazı piyasa noksanlıklarına yol açtığı sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada, söz konusu noksanlıkları azaltmanın taze gıda fiyatlarını düşüreceği hipotezi sınanmaktadır. Çalışmada kullanılan ampirik çerçeve Türkiye’deki taze meyve sebze piyasasına ilişkin düzenlemeleri ele alan bir politika reformuna dayanmaktadır. 1 Ocak 2012 tarihinde uygulanmaya başlayan yasa ile: (i) kayıt dışı aracıların ortadan kaldırılması, (ii) üreticilerin toptancı halleri gibi kayıtlı aracılara erişme maliyetlerinin düşürülmesi ve (iii) üreticilere toptancıları atlayarak doğrudan perakendecilere mal verebilme şansı sağlanmasını hedeflemektedir. Bu çalışma, söz konusu reformu taze meyve-sebze piyasasındaki arz zinciri engellerini dışsal bir şekilde azaltan bir doğal deney olarak kullanmaktadır. Yarı-deneysel tahmin yöntemleri kullanılarak reformun toptan fiyatları önemli ölçüde düşürdüğü belirlenmiştir. Perakende fiyatlarda anlamlı bir değişim olmadığını, dolayısıyla reform sonrasında toptancıların kar marjının perakendecilere transfer olduğunu gösteren bulgular da elde edilmiştir. Bu sonuçlar, reformun tüketici refahında bir artışa yol açmadığına yönelik ipuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Arz zinciri reformu, Taze gıda fiyatları, Eksik geçişkenlik, Yarı deneysel tasarım

JEL Sınıflaması:

C21; L52; Q11; Q18

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kısalan Arz Zinciri Taze Gıdada Fiyatlamayı Nasıl Etkiler? Bir Doğal Deneyden Kanıtlar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40