Seçici Göçmen Politikası ve Yerli Nüfus Üzerine Etkileri: Genel Denge Analizi

Seçici Göçmen Politikası ve Yerli Nüfus Üzerine Etkileri: Genel Denge Analizi

Başlık:

  Seçici Göçmen Politikası ve Yerli Nüfus Üzerine Etkileri: Genel Denge Analizi

Sayı:

15/29

Yazar(lar):

Şerife Genç İleri

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

Bu çalışma nicel bir genel denge modeli kullanarak yüksek eğitimli göçmenleri hedefleyen politikaların yerli nüfusun üniversite eğitimi kararı,  gelir eşitsizliği ve refahı üzerine etkilerini incelemektedir.  Çalışmada nitelikli  göçmenleri hedefleyen politikasıyla bilinen Kanada’nın 1981-2008 dönemi incelenmiştir. Nicel analizin sonuçları, yüksek eğitimli göçmenlerin  toplam göçmen nüfusuna oranında gözlemlenen artışın yerli nüfustaki üniversite mezunu oranını 7 yüzde puan azalttığını göstermektedir. Bu dönemde göçmen nüfusun büyüklüğü ve eğitim kompozisyonunda gerçekleşen değişim üniversite eğitimlilerin ücret priminde 2,15 yüzde puan daha hızlı büyümeye sebep olmaktadır.  Büyüme hızındaki bu artış çoğunlukla göçmen nüfusun göreli büyüklüğünün artışından kaynaklanmaktadır. Uzun vade refah analizinin sonuçlarına göre Kanada’da bu dönemde gerçekleşen göçmen nüfusundaki değişimler yüzde 3,59 ve 4,45 oranları arasında değişen refah kaybına sebep olmaktadır. Bu kaybın temel nedeni göçmenlerin toplam nüfus içindeki oranlarının artmasıdır. Buna karşılık, göçmen nüfusun kompozisyonunun eğitimlilere  doğru kayması yerli nüfusun yetenek dağılımının en alt ve ortasında yer alanların refahını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası Göç, Gelir Dağılımı, Beşeri Sermaye, Eğitim Bazında Ücret Farklılıkları

JEL Sınıflaması:

F22; E25; J24; J31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Seçici Göçmen Politikası ve Yerli Nüfus Üzerine Etkileri: Genel Denge Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40