Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Tüketici Fiyat Enflasyonuna Yansımasının Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Kaynakları

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Tüketici Fiyat Enflasyonuna Yansımasının Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Kaynakları

Başlık:

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Tüketici Fiyat Enflasyonuna Yansımasının Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Kaynakları

Sayı:

15/30

Yazar(lar):

Süleyman Hilmi Kal, Ferhat Arslaner, Nuran Arslaner

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna geçişkenliklerinin doğrusal olmayan modellerle daha iyi açıklanabildiğini göstermektedir. Farklı koşullar altında döviz kuru geçişkenliği (ERPT) ve ithalat fiyatları geçişkenliğinin (IPPT) belirlenmesinde doğrusal olmayan etkenlerin daha iyi anlaşılması, döviz kuru hareketlerinin para politikası üzerindeki rolü ve önemine ilişkin önemli kararlara katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2003 ve 2014 yılları arasında her iki türdeki eşzamanlı geçişkenliğin doğrusal olmayan yönlerini tespit etmek, ayrıştırmak, ölçmek ve analiz etmek amacıyla duruma dayalı doğrusal olmayan bir yöntem (Markov süreci) uygulanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre hem ERPT hem de IPPT, nominal döviz kurunun değerli ve daha az dalgalı olduğu dönemlerde diğer dönemlere göre daha düşüktür. ERPT ekonomik aktiviteye göre farklılık göstermese de, IPPT büyüme dönemlerine kıyasla daralma dönemlerinde daha düşük bulunmaktadır. Bu çalışmadaki bulgular farklı unsurlardan kaynaklanan geçişkenliği dikkate alan incelikli para politikası yaklaşımlarına imkan sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Asimetri, Doğrusal olmayan, Enflasyon hedeflemesi; Döviz kuru ve ithalat fiyatı Yansıması, Oynaklık, Markov rejim değişim modeli

JEL Sınıflaması:

C22, C52, E52, E58, F31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Tüketici Fiyat Enflasyonuna Yansımasının Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Kaynakları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40