Yabancı Payının Önemi ve Sermaye Çıkışlarının Kademeli İntibakı

Yabancı Payının Önemi ve Sermaye Çıkışlarının Kademeli İntibakı

Başlık:

  Yabancı Payının Önemi ve Sermaye Çıkışlarının Kademeli İntibakı

Sayı:

15/31

Yazar(lar):

Özgür Özel, M. Utku Özmen, Erdal Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

Küresel finansal piyasalar, 2000’li yılların başından itibaren özellikle de 2008-2009 küresel finans krizinden sonra likidite bolluğu deneyimi yaşamıştır. Bu dönemde, yabancı fonların gelişmekte olan ülkelere akışında artış olmuş, Türkiye’ye olan sermaye akışı ise bir miktar daha fazla gerçekleşmiştir. Bu sermaye akışı yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda sahip oldukları finansal varlıkların büyüklüğünü artırmıştır. Bu çalışma, artan yabancı yatırımcı payının yerel finansal piyasalar için istikrar sağlayıcı bir potansiyele sahip olabileceğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki, sermaye çıkışı durumunda yerli yatırımcıların zayıf absorbe etme kapasitesi likidite kısıtı yaratarak sermaye çıkışları önünde engel oluşturabilecektir. Yabancı yatırımcı baskınlığının etkisini ortaya koyabilmek için, detaylı hisse sahipliği verisiyle yapılan ampirik analizlerin bulguları sunulmuştur. Detaylı mikro veri yabancı yatırımcı davranışlarını açığa çıkartmanın yanında, yabancıların mikro seviyede aldıkları kararların makroekonomik etkilerini tartışmamıza da olanak sağlamıştır. Buna ilave olarak, hem tarihsel açıdan hem de diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında yabancı yatırımcıların son yıllarda Türkiye’deki hisse senedi piyasasındaki payının yüksek olması, yabancı payının sermaye çıkışı durumunda istikrar sağlayıcı etkisi hakkındaki sonucumuzun iktisat yazınına özgün bir katkı sağlamasını beraberinde getirmektedir. Özetle, yüksek yabancı yatırımcı payının bulunduğu ve yerli yatırımcıların absorbe etme kapasitesinin zayıf olduğu gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarının ani olmak yerine kademeli olabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye çıkışı, Kademeli intibak, Likidite kısıtı, Absorbe kapasitesi, Yabancı etkisi

JEL Sınıflaması:

C58; E44; F32; G11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yabancı Payının Önemi ve Sermaye Çıkışlarının Kademeli İntibakı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40