Fed’in Enflasyon Tahminlerinin Göreli Başarısı Zaman İçinde Değişti mi?

Fed’in Enflasyon Tahminlerinin Göreli Başarısı Zaman İçinde Değişti mi?

Başlık:

  Fed’in Enflasyon Tahminlerinin Göreli Başarısı Zaman İçinde Değişti mi?

Sayı:

15/32

Yazar(lar):

Ozan Ekşi, Cüneyt Orman,  Bedri Kamil Onur Taş

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

Bu çalışmada, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan ve Greenbook raporlarında yayımlanan enflasyon tahminlerinin özel sektör firmalarınca yapılan tahminlere göre başarısının 1974-2009 yılları arasında nasıl değiştiğini inceliyoruz. Bu amaçla, Fair-Shiller regresyonlarındaki Greenbook değişkeni önündeki katsayıların zaman içindeki değişimini analiz ediyoruz. Ana senaryoda, model katsayılarındaki değişimin sürekli oldugunu varsayıyor ve modeli Bayezyen çıkarsama teknikleri kullanarak tahmin ediyoruz. Bulgularımızın model katsayılarındaki değişimin sürekli olduğu varsayımına ve kullandığımız çıkarsama yöntemine bağlı olarak ortaya çıkmadığını teyit amacıyla, bu defa katsayılardaki değişimlerin süreksiz olduğunu varsayıyor ve klasik çıkarsama teknikleri kullanarak modeli tahmin ediyoruz. Bulgular, örneklem dönemi boyunca ve tüm tahmin ufuklarında, Greenbook tahminlerinin özel firmalarca yapılan tahminlerden sürekli olarak üstün olduğunu ortaya koyuyor. Bulgular, ayrıca, tahmin performans farkının 1980'lerin başlarından sonra uzak ufuklarda azalmış olduğunu gösteriyor olsa da, belirgin bir farkın varlığını sürdürdüğü görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Greenbook enflasyon tahminleri, SPF enflasyon tahminleri, Tahminlerin değerlendirilmesi, Katsayıların zaman içindeki değişimi

JEL Sınıflaması:

C11; E52; E43

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Fed’in Enflasyon Tahminlerinin Göreli Başarısı Zaman İçinde Değişti mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40