Milli Gelir Tahmini için "Yalnızca Dört Milyon Regresyon Yaptım"

Milli Gelir Tahmini için "Yalnızca Dört Milyon Regresyon Yaptım"

Başlık:

  Milli Gelir Tahmini için “Yalnızca Dört Milyon Regresyon Yaptım”

Sayı:

15/33

Yazar(lar):

Mahmut Günay

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye için milli gelir büyümesi köprü denklemleriyle tahmin edilmiştir. Tahmin modellerinde, üretim, dış ticaret, tüketici ve firma anketleri, istihdam, enflasyon ve reel kur verileri kullanılmıştır. İncelenen dönemde en az tahmin hatasını yapan modeli bulmak için sistematik bir arama işlemi yapılmıştır. Bir köprü denkleminde ekonominin farklı alanlarına dair veriler kullanmanın tahmin performansını iyileştirdiği bulunmuştur. Sonuçlar, PMI gibi anket göstergelerinin zamanlılık avantajını kullanmanın önemine işaret etmektedir. Yazındaki diğer çalışmalara benzer şekilde modellerin ortalamasının bireysel modellerden daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Milli Gelir Tahmini, Köprü Denklemleri, Öngörü Birleştirmesi

JEL Sınıflaması:

C22; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Milli Gelir Tahmini için "Yalnızca Dört Milyon Regresyon Yaptım"
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40