Zorunlu Eğitim ve Erken Dönem İşgücü Piyasası Sonuçları

Zorunlu Eğitim ve Erken Dönem İşgücü Piyasası Sonuçları

Başlık:

   Zorunlu Eğitim ve Erken Dönem İşgücü Piyasası Sonuçları

Sayı:

15/34

Yazar(lar):

Huzeyfe Torun

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2015

Özet:

1997 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren ve zorunlu eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran yasa, eğitimin getirilerinin ekonometri yöntemleriyle tahmin edilebilmesi için fırsat sunmaktadır.  Birçok erken dönem işgücü değişkeninin veri setinde bulunması da eğitimin getirilerinin hangi mekanizmalar yoluyla gerçekleştiğini görmemize imkan vermektedir. Bu çalışmada zorunlu eğitimin getirisinin erkeklerde çok düşük, çalışan kadınlarda ise yüksek olduğunu buluyorum. Ayrıca, zorunlu eğitimin kadınların işgücüne katılımını belirgin bir şekilde etkilemediğini gözlemliyorum. Mekanizmalar incelendiğinde, çalışan kadınların daha nitelikli, sosyal güvencesi olan ve daha karmaşık vazifeler gerektiren mesleklere geçtiğini görüyorum. 1997 reformundan önce kadınların ortalama eğitim seviyesinin erkeklerden daha az olmasının ve reform sonrasında kadınların daha yüksek getiri elde etmelerinin sebebinin eğitimin marjinal maliyetindeki farklılıklar olduğunu savunuyorum.

Anahtar Kelimeler:

Eğitimin getirileri, Zorunlu eğitim, Meslek seçimi

JEL Sınıflaması:

I21; J24; J31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Zorunlu Eğitim ve Erken Dönem İşgücü Piyasası Sonuçları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40