İthal Ara Malları ve Yeni Ürün İnnovasyonu: Hindistan Örneği

İthal Ara Malları ve Yeni Ürün İnnovasyonu: Hindistan Örneği

Başlık:

   İthal Ara Malları ve Yeni Ürün İnnovasyonu: Hindistan Örneği

Sayı:

15/37

Yazar(lar):

Murat Şeker, Daniel Rodriguez-Delgado, Mehmet Fatih Ulu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2015

Özet:

Bu çalışmada çok ürünlü firmaların yabancı ara mallarına erişimlerinin yeni ürün ortaya çıkarmalarına katkısını tasvir eden yapısal bir model inşa etmekteyiz. Firmaların üretkenlikleriyle birbirinden farklılaşmasına izin vererek firma evrimini açıklayan dinamik bir stokastik model kurmaktayız. Bu dinamik çerçeveye firmaların ithalat kararlarını ekleyerek ara malı ithalatı kararlarının etkisinin iki açıya sahip olduğunu göstermekteyiz: i) üretilen her bir ürün için cirolar artmaktadır, ii) ithalat kaynaklı bilgi yayılımı sebebiyle firmalar yeni ürün geliştirmeye daha eğilimli olmaktadırlar. Modelin Hindistan verisine kalibre edilmesi modelin ürünlerin evrimini ve firmaların ürettikleri ürünlerin çeşitliliğinin dağılımına ve ithalat davranışına dair istatistikleri başarılı bir şekilde açıkladığını göstermektedir. Son olarak, ticaretin engellendiği ve serbest bırakıldığı modellerin mukayesesi ticareti serbestleştirmenin firmaların innovasyon performansını ve ürün çeşitliliğindeki büyümeyi nasıl arttırdığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Firma dinamikleri, Heterojen firmalar, İnnovasyon, İçsel ürün çeşitliliği, Ara malı ithalatı, Ticaretin serbestleştirilmesi, Hindistan imalat  sektörü

JEL Sınıflaması:

F12; F13; L11; O31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İthal Ara Malları ve Yeni Ürün İnnovasyonu: Hindistan Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40