Tüketici Güvenini Belirleyen Unsurlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Tüketici Güvenini Belirleyen Unsurlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Başlık:

   Tüketici Güvenini Belirleyen Unsurlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Sayı:

15/38

Yazar(lar):

Tuğrul Gürgür, Zübeyir Kılınç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2015

Özet:

Gerek ampirik gerek teorik literatürde ‘satın almaya isteklilik’ kanalının hanehalkının tüketim harcamalarında önemli bir rol oynadığına vurgu yapılmış ve bu çerçevede tüketici güven endeksinin tüketimi tahmin etmede değerli bilgiler taşıyabileceği öngörülmüştür. Bu çalışmada Türkiye’de tüketici güvenini belirleyen faktörler ekonometrik olarak incelenmiş ve ana belirleyicilerin tüketici fiyatları, döviz kuru, tüketici kredisi faizleri ve işsizlik oranı olduğu bulunmuştur. Çalışmada öne çıkan bulgulardan bir diğeri tüketicilerin bu değişkenlere simetrik olmayan tepkiler vermesidir. Tüketici güven endeksi kurdaki değer kazancına nazaran değer kaybına ve enflasyondaki artışa nazaran azalışa daha fazla duyarlılık göstermektedir. Çalışmada ayrıca makroekonomik ve finansal değişkenlerin açıklayıcı güçlerinin sabit olmadığı ve finansal değişkenlerin özellikle finansal dalgalanmaların arttığı dönemlerde güven endeksi üzerinde daha etkili olduğu bulunmuştur. Son olarak seçim gibi siyasi belirsizliklerin, tüketici güveni üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

ARDL Modeli, Tüketici Güven Endeksi, Hata Düzeltim Modeli, Pesaran Sınır Testi, Yapısal Kırılım Testi, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C22; C52; D12; E21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Tüketici Güvenini Belirleyen Unsurlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40