Göç ve Tüketici Fiyatları: Suriyeli Mültecilerin Etkilerine İlişkin Yarı-Deneysel Bulgular

Göç ve Tüketici Fiyatları: Suriyeli Mültecilerin Etkilerine İlişkin Yarı-Deneysel Bulgular

Başlık:

   Göç ve Tüketici Fiyatları: Suriyeli Mültecilerin Etkilerine İlişkin Yarı-Deneysel Bulgular

Sayı:

16/01

Yazar(lar):

Binnur Balkan Konuk, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2016

Özet:

Bu çalışma Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin bölgelerarası dağılımını bir doğal deney olarak kullanarak göçün tüketici fiyatları üzerindeki etkilerini tahmin etmektedir. Farkların farkı yöntemi ve bölgesel tüketici fiyatlarına ilişkin detaylı bir veri seti kullanılarak gerçekleştirilen ampirik analizde, göçün tüketici fiyatları üzerinde yaklaşık yüzde 2,5 oranında düşürücü etki yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Mal ve hizmet fiyatlarının benzer oranlarda etkilendiği belirlenmiştir. Göçün tüketici fiyatları üzerindeki düşürücü etkisini oluşturan iktisadi mekanizmanın kayıt dışı emek piyasası ile bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır. Suriyeli mültecilerin düşük maliyetli kayıt dışı işgücü arz ettikleri tespiti bu mekanizmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bakış açısıyla ampirik analiz tekrarlandığında, kayıt dışı işgücü yoğun sektörlerde göçün tüketici fiyatlarını düşürücü etkisinin yüzde 4 civarında olduğu raporlanırken, kayıtlı işgücü yoğun sektörlerde ise belirgin bir fiyat değişimi gözlenmemektedir. Bu bağlamda, Suriyeli mültecilerin kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde işgücü maliyetlerini düşürdükleri ve dolayısıyla söz konusu sektörlerde fiyat artışlarının daha düşük oranlarda gerçekleştiği sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Göç, Tüketici fiyatları, Suriyeli mülteciler, Doğal deney, Kayıt dışı istihdam

JEL Sınıflaması:

C21; E31; J46; J61

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Göç ve Tüketici Fiyatları: Suriyeli Mültecilerin Etkilerine İlişkin Yarı-Deneysel Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40