Restoran Hizmetleri Fiyatlarında Kar Marjının Takibi

Restoran Hizmetleri Fiyatlarında Kar Marjının Takibi

Başlık:

   Restoran Hizmetleri Fiyatlarında Kar Marjının Takibi

Sayı:

16/02

Yazar(lar):

Mustafa Utku Özmen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2016

Özet:

Hizmetler sektöründe kar marjının ölçülmesi kolay olmamaktadır. Restoran hizmetleri özelinde ise, sunulan ürünün nihai satış fiyatı gözlense de ürünün maliyeti gözlenememektedir. Bu çalışmada, yeni bir bakış açısıyla özellikle içecekler üzerindeki kar marjına odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım iki açıdan makuldür: İlk olarak, restoranlarda sunulan ve süpermarketlerde satılan kutu içecekler incelendiğinden, ürünler arasındaki kalite farkından ortaya çıkabilecek bir yanlılık söz konusu değildir. İkincisi, içeceklerin restoranların karlılık kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada 2006-2014 dönemi için Türkiye’de restoranlarda sunulan içecekler üzerindeki kar marjının belirleyicileri incelenmektedir. Sonuçlar, mevcut talep koşulları ile ekonominin döngüsünün (net asgari ücret, çıktı açığı), başlıca maliyet unsurlarının (gıda ve enerji fiyatları, döviz kuru) ve ekonomideki belirsizliğin (döviz kuru oynaklığı ile ölçülen) kar marjını etkilediğini göstermektedir. Kullanılan ayrıştırma stratejisi kar marjı üzerinde etkili olan ancak başka şekilde gözlemlenemeyen faktörlerin belirlenmesi sağlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler:

Restoran hizmetleri, Kar marjı, Asgari ücret, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C22; D22; E31; L11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Restoran Hizmetleri Fiyatlarında Kar Marjının Takibi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40