Türkiye İçin Bir Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Türkiye İçin Bir Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Başlık:

   Türkiye İçin Bir Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Sayı:

16/03

Yazar(lar):

Timur Hülagü, Erdi Kızılkaya, Ali Gencay Özbekler, Pınar Tunar

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2016

Özet:

2010Ç1-2015Ç1 döneminde, Türkiye’de konut fiyatlarında meydana gelen yüzde 78,8’lik artış, konut piyasası dinamiklerinin yakından takip edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu artış tüm ülke geneline yayılmış, bazı bölgelerde konut fiyatları iki katına çıkmıştır. Bu çalışma, Türkiye konut piyasası için gözlemlenebilen konut özelliklerinin fiyat etkisini kontrol ederek bir hedonik fiyat endeksi üretmektedir. Sonuçlar, satışı gerçekleşen konutların kalitelerinde zaman içinde ciddi bir artış ortaya koyarken konut fiyatlarında meydana gelen tüm artışın reel artış olarak değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğine işaret etmektedir. Bulgulara göre, nominal fiyat değişimlerinin dörtte birinin ve göreli fiyat değişimlerinin de yarısının kalite artışlarından kaynaklandığı hesaplanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Konut fiyat endeksi, Hedonik regresyon, Karakteristik fiyat yöntemi, Kalite etkisinden arındırılmış fiyat endeksi

JEL Sınıflaması:

C32; C43; R31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İçin Bir Hedonik Konut Fiyat Endeksi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40