Finansal Olmayan Firmaların Likidite Yönetimi: Nakit ve Kredi Limiti Türkiye Örneği

Finansal Olmayan Firmaların Likidite Yönetimi: Nakit ve Kredi Limiti Türkiye Örneği

Başlık:

   Finansal Olmayan Firmaların Likidite Yönetimi: Nakit ve Kredi Limiti

   Türkiye Örneği

Sayı:

16/04

Yazar(lar):

Yavuz Arslan, Yunus Emrah Bulut, Tayyar Büyükbaşaran, Gazi Kabaş

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2016

Özet:

Bu çalışma 2000’den fazla firmanın 2006-2012 yılları arasını kapsayan verilerini kullanarak, Türkiye’deki finansal olmayan firmaların likidite yönetimini incelemektedir. Bulduğumuz sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: İlk olarak, nakit miktarı ve kredi limitleri, firmaların karlılık seviyesi veya tuttukları nakit miktarı düşükse birbirini tamamlayıcı şekilde; eğer karlılık seviyesi veya nakit miktarı fazlaysa birbirini ikame edici şekilde hareket etmektedir. İkinci olarak, kullanılabilir fon miktarı (nakit ve kullanılmamış kredi limiti toplamı) daha fazla olan firmalar diğer firmalara göre daha fazla yatırım yapmaktadır. Ayrıca, kullanılabilir fon mikarı verili olmak üzere daha fazla nakte sahip firmalar daha fazla yatırım yapmaktadır. Üçüncü olarak, düşük miktarda nakde sahip firmalar karlılık oranı arttıkça kullanılmamış kredi limitini nakde tercih ederken, yüksek miktarda nakde sahip firmalar karlılık seviyesi arttıkça nakdi kullanılmamış kredi limitine tercih etmektedir. Dördüncü olarak, nakit miktarı ve kullanılmamış kredi limiti ile bunların belirleyicileri arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı bulunmuştur. Son olarak, bu çalışma finansal belirsizliklerin likidite yönetimine olan etkisine bakmış ve kredi limitini para cinsi ayrımında incelemiştir. Sonuç olarak, bu çalışma gelişmekte olan ülkeler için ilk defa firmaların likidite yönetimini incelemiş ve literatürdeki bulgulardan kritik açılardan farklılaşan sonuçlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kredi Limiti, Nakit ,Likidite Yönetimi

JEL Sınıflaması:

G31; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Finansal Olmayan Firmaların Likidite Yönetimi: Nakit ve Kredi Limiti Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40