Yaşam Memnuniyeti ve Diğer Ülkeler ile Etkileşim

Yaşam Memnuniyeti ve Diğer Ülkeler ile Etkileşim

Başlık:

Yaşam Memnuniyeti ve Diğer Ülkeler ile Etkileşim

Sayı:

16/06

Yazar(lar):

Ozan Ekşi, Neslihan Kaya Ekşi

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2016

Özet:

Mikro gelir çalışmaları, bireylerin yaşam memnuniyetlerinin, görece gelirlerinden (meslektaşlarına, arkadaşlarına, vb. göre) belirgin olarak etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışma, bireylerin, refah düzeylerini sadece kendi ülke vatandaşları ile değil, diğer ülke vatandaşları ile de karşılaştırabileceği hipotezinden hareket ederek, sözkonusu mikro gelir çalışmalarına katkı sunmaktadır. Bu hipotezi test etmek üzere, çeşitli referans ülke grupları oluşturulmuş ve farklı yoksunluk ölçütleri oluşturulmuştur. 55 ülkenin, 1973-2011 dönemini kapsayan ulusal anketleri kullanılarak yapılan analizde, bir ülkedeki ortalama yaşam memnuniyetinin, o ülkenin daha varlıklı ülkeler ile kıyaslandığında hissettiği görece yoksunluktan belirgin ölçüde etkilendiği bulunmuştur. Buna ilaveten, kişi başına düşen gelir seviyesindeki bir değişim, sadece ve sadece ülkenin küresel gelir dağılımındaki yerini değiştirdiği zaman yaşam memnuniyeti üzerinde etkili olmuştur. 1990’lı yıllardan sonra istatistiksel anlamlılık kazanan bu sonuç, varlıklı ülkelerde yaşam memnuniyeti çoğunlukla daha yüksek iken, bir ülkenin geliri arttıkça yaşam memnuniyetinin neden artmayabileceğine ilişkin paradoksa bir açıklama sunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler:

Yaşam Memnuniyeti, Görece Yoksunluk, Küresel Karşılaştırma Grupları

JEL Sınıflaması:

I31; O57; Z13

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yaşam Memnuniyeti ve Diğer Ülkeler ile Etkileşim
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40