Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular

Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular

Başlık:

Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular

Sayı:

16/08

Yazar(lar):

Mahir Binici, Hakan Kara, Pınar Özlü

Dil:

Türkçe

Tarih:

Mart 2016

Özet:

Geleneksel faiz koridoru sistemlerinde merkez bankaları para politikasını tek bir politika faizi üzerinden yürütmekte ve bankaların kısa vadeli fonlama maliyetinin bu faize yakın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2010 yılının sonlarından itibaren finansal oynaklığa vakitli tepki verebilmek amacıyla sıra dışı bir faiz koridoru ve fonlama politikası uygulamıştır. Bu doğrultuda, TCMB’nin piyasaya sağladığı kısa vadeli fonların kompozisyonu yüksek frekanslarda değiştirilerek gerekli görülen dönemlerde piyasa faizlerinin TCMB fonlama faizinden ve ilan edilen resmi faizlerden sapması tercih edilmiştir. Konvansiyonel olmayan bu yaklaşımda, para politikasının finansal sistemle etkileşimi de klasik faiz koridoru uygulamasına kıyasla daha karmaşık bir yapı almaktadır. Bu çalışma, anılan dönemde para politikası duruşunun ve parasal aktarım mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada özellikle sıra dışı koridor politikası kapsamında merkez bankası tarafından ilan edilen faizler (resmi faizler) ile bankaların fiiliyatta maruz kaldıkları faizler (fiili faizler) arasındaki farklılaşmanın parasal aktarım mekanizması açısından yansımaları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle TCMB’nin uyguladığı faiz koridoru politikasının operasyonel çerçevesi basit bir gösterimle sunularak para politikasının etki alanındaki faizlerin bankalar açısından önemi değerlendirilmektedir. Daha sonra da panel tahmin yöntemleri ile banka bazında akım veriler kullanılarak kredi ve mevduat faizleri ile para politikası faizleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Bulgularımıza göre, para politikasının bankacılık sistemine aktarımı açısından resmi faizlerden ziyade fiili faizler öne çıkmaktadır. Özellikle bankalararası gecelik piyasada oluşan faizin kredi ve mevduat fiyatlamasında belirleyici rol oynadığı gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Para politikası aktarım mekanizması, Faiz kanalı, Kredi kanalı, Türkiye

JEL Sınıflaması:

E44; E51; E52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40