Türkiye’de Finansal Olmayan Halka Açık Firmaların Sermaye Yapılarına Yeni Bir Bakış

Türkiye’de Finansal Olmayan Halka Açık Firmaların Sermaye Yapılarına Yeni Bir Bakış

Başlık:

Türkiye’de Finansal Olmayan Halka Açık Firmaların Sermaye Yapılarına Yeni Bir Bakış

Sayı:

16/09

Yazar(lar):

Ramazan Karaşahin, Doruk Küçüksaraç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2016

Özet:

Bu çalışma Borsa İstanbul’a kote olmuş halka açık şirketlerin sermaye yapılarının belirleyicilerini incelemektedir. Panel veri kullanarak, firmaya özgü, sektöre özgü ve makro-ekonomik değişkenlerin firmaların kısa ve uzun dönemli kaldıraç oranları üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Çalışmada kaldıraç oranları için, defter değerlerinden ve piyasa değerlerinden yola çıkarak elde ettiğimiz farklı ölçümler kullanılmıştır. Sonuçlarımız, büyüme fırsatları haricindeki firmaya özgü değişkenlerin, defter değerinden ve piyasa değerinden elde edilen kaldıraç oranlarını benzer biçimde etkilediğini göstermektedir. Firma büyüklüğü kaldıraç oranlarını, özellikle uzun dönemli kaldıraç oranlarını artırıcı yönde etkilemektedir. Duran varlıklar, kısa dönemli kaldıraç oranıyla negatif ilişkiliyken uzun dönemli kaldıraç oranıyla pozitif ilişkilidir. Karlılık ve likidite, kaldıraç oranlarını, özellikle kısa dönemli kaldıraç oranlarını düşürücü yöndedir. Çalışmanın sonuçları, firmaların kendi sektörlerindeki firmaları takip ettiğini göstermektedir. Makroekonomik değişkenlerin etkileri konusunda çok net bulgular ortaya koyamamakla birlikte, enflasyonla kaldıraç oranları arasında pozitif, ekonomik büyüme ile kaldıraç oranları arasında negatif bir ilişki gözlemliyoruz. Son olarak, özyinelemeli (recursive) panel regresyonlar, bu etkilerin zaman içerisinde de istikrarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kaldıraç, Sermaye yapısı, Finansal olmayan firmalar

JEL Sınıflaması:

G32; G30

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Finansal Olmayan Halka Açık Firmaların Sermaye Yapılarına Yeni Bir Bakış
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40