Zengin Veri Ortamında Türkiye Reel GSYİH Büyümesi Tahmini

Zengin Veri Ortamında Türkiye Reel GSYİH Büyümesi Tahmini

Başlık:

Zengin Veri Ortamında Türkiye Reel GSYİH Büyümesi Tahmini

Sayı:

16/11

Yazar(lar):

Bahar Şen Doğan, Murat Midiliç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2016

Özet:

Bu çalışma 2010Ç2-2015Ç1 dönemi için Karma Veri Örneklemleme (MIDAS) metodu çerçevesinde 204 günlük finansal veriyi kullanarak Türkiye gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesi için çeyrek içi ve bir çeyrek sonrası tahminler üretmektedir. Bulgularımız MIDAS regresyon modellerinin ve tahmin kombinasyonlarının günlük finansal veriden bilgi edinmekte basit toplulaştırma yöntemlerini kullanan modellere kıyasla avantaj sağladığına işaret etmektedir. Ek olarak, günlük finansal verileri analize dahil etmek tahminlerimizi kaydedeğer bir şekilde iyileştirmektedir. Sonuçlar gerek finansal verilerin bilgi içeriğinin gerekse MIDAS’ın esnek veri temelli ağırlıklandırma yönteminin Türkiye ekonomisini tahmin etmekte önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Reel GSYİH Büyümesi, Tahmin, MIDAS

JEL Sınıflaması:

C22; C53; G10

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Zengin Veri Ortamında Türkiye Reel GSYİH Büyümesi Tahmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40