Küresel Krizin Sorunlu Krediler Üzerindeki Etkisinin Dinamik Yaklaşımla İncelenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği

Küresel Krizin Sorunlu Krediler Üzerindeki Etkisinin Dinamik Yaklaşımla İncelenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği

Başlık:

Küresel Krizin Sorunlu Krediler Üzerindeki Etkisinin Dinamik Yaklaşımla İncelenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği

Sayı:

16/12

Yazar(lar):

Vuslat Us

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2016

Özet:

Bu çalışma, küresel krizin Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin belirleyicilerine olan etkisini dinamik panel tahmin teknikleri kullanarak incelemektedir. Ampirik bulgular sorunlu kredilerde, küresel kriz sonrasında daha belirgin olmak üzere, atalete işaret ederken, aynı dönemde diğer değişkenlerin de kalıcı etkilerinin olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, sorunlu krediler kriz öncesinde daha çok bankaya özgü değişkenler; kriz sonrasında ise makroekonomik ve politikaya ilişkin değişkenler tarafından belirlenmektedir. Özellikle, GSYİH, politika faizi ve kamu borcunun kriz sonrası dönemde anlamlı olması canlı ekonomik faaliyet, sıkı para politikası ve güçlü mali dengenin sorunlu kredileri kısıtlayarak finansal istikrarı artırdığını göstermektedir. Enflasyonun her iki dönemde anlamlı bulunması ise fiyat istikrarı hedefine bağlı kalmanın sorunlu kredileri sınırlamak ve finansal istikrara katkı sağlamak açısından vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde, küresel para politikalarının normalleşme hızının ve yönünün finansal şartların seyrini belirlemesi ve bu durumun sorunlu kredilerin dinamiklerine ve finansal istikrara ilişkin çıkarımları olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Küresel kriz, Sorunlu krediler, Türk bankacılık sektörü, Dinamik panel tahmini, Atalet, Finansal istikrar, Fiyat istikrarı, Normalleşme

JEL Sınıflaması:

C23; E44; E52; G10; G21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küresel Krizin Sorunlu Krediler Üzerindeki Etkisinin Dinamik Yaklaşımla İncelenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40