Türkiye’nin Normalize Edilmiş Sabit İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu Tahmini

Türkiye’nin Normalize Edilmiş Sabit İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu Tahmini

Başlık:

Türkiye’nin Normalize Edilmiş Sabit İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu Tahmini

Sayı:

16/13

Yazar(lar):

Selen Başer Andıç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2016

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye için 1991-2014 dönemi kullanılarak normalize edilmiş sabit ikame esneklikli üretim fonksiyonu tahmin edilmektedir. İkame esnekliği, teknolojik değişimin yönü ve toplam faktör verimliliği bir denklem sistemi içerisinde belirlenmektedir. Bulgular, Türkiye’de ikame esnekliğinin 0,8 civarında ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde 1’in altında olduğunu göstermektedir. Girdilerin teknolojik gelişim dinamikleri işgücü verimliliği büyümesinde yavaşlamaya, sermaye verimliliğinde ise azalışa işaret etmektedir. Bu sonuçlar, incelenen dönemde Türkiye’de ortalama toplam faktör verimliliği büyümesinin sıfır olmasa da oldukça düşük olduğunu ve işgücünü destekleyen teknolojik gelişimin bir miktar daha baskın olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sabit ikame esneklikli üretim fonksiyonu, İkame esnekliği, Teknolojik değişim, Girdi payları, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C22; E23; E25

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’nin Normalize Edilmiş Sabit İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu Tahmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40