Asgari Ücretin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi

Asgari Ücretin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi

Başlık:

Asgari Ücretin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi

Sayı:

16/14

Yazar(lar):

H. Burcu Gürcihan Yüncüler, Çağlar Yüncüler

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2016

Özet:

Bu çalışma, 2004 yılındaki güçlü asgari ücret artışını kullanarak asgari ücret artışının Türkiye işgücü piyasasına etkilerini tahmin etmektedir. Yarı deneysel bir yaklaşım kullanılarak asgari ücretin bağlayıcı olduğu gelişmekte olan bir ülke deneyimi aktarılmaktadır. Ücret artışı ekonomik büyümenin kuvvetli olduğu bir dönemde gerçekleşmiş ve artışın işverene maliyeti kısmen devlet tarafından karşılanmıştır. Sonuçlar asgari ücret artışının ücret dağılımını aşağıdan baskıladığını göstermektedir. Asgari ücret artışının önemini yansıtan etki değişkenleri kullanarak yapılan tahminler asgari ücretteki yüzde 1’lik bir artışın ücretleri ilave olarak yüzde 0.22-0.35 aralığında artırdığına işaret etmektedir. Ücret tepkisi kayıt dışı çalışanlar, gençler ve lise altı eğitimliler için daha sınırlı olmuştur. Asgari ücret artışı beraberinde kayıt dışı çalışma ihtimali artış göstermiş, ayrıca haftalık çalışma saatleri artmıştır. Bu gözlem firmaların işgücü maliyetindeki artışı, toplam çalışılan saati artırmak suretiyle hafifletmeye çalışmış olabileceklerine işaret etmektedir. Mevcut sonuçlar asgari ücretin istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna işaret etmese de, istihdam üzerindeki etkilerin hesaplanmasında kullanılan verilerin daha kısıtlı olması bu sonuçların kesinliğini azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, asgari ücret etkisine kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar ayrımında bakıldığında, sonuçlar ikili piyasa tezini desteklememektedir. Hem kayıtlı hem de kayıt dışı çalışanlarda ücretler artmıştır. Bu durum, diğer bazı gelişmekte olan ülkeler için gözlenen asgari ücretin "deniz feneri" etkisinin (“lighthouse effect”), Türkiye işgücü piyasası için de geçerli olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Asgari ücret, Türkiye, Farkların farkı, Kayıt dışılık

JEL Sınıflaması:

J31; J42; R23

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Asgari Ücretin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40