Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelen Sermaye Akımlarının Arz - Talep Bileşenlerine Ayrıştırılması

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelen Sermaye Akımlarının Arz - Talep Bileşenlerine Ayrıştırılması

Başlık:

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelen Sermaye Akımlarının Arz - Talep Bileşenlerine Ayrıştırılması

Sayı:

16/15

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan, Neslihan Kaya Ekşi, Ozan Ekşi

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2016

Özet:

Bu çalışmada, seçilmiş gelişmekte olan ülkelere -Brezilya, Endonezya, Malezya ve Türkiye- yönelen sermaye akımları, talep kaynaklı ve arz kaynaklı bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Bu amaçla, iki değişkenli ve işaret kısıtları içeren vektör otoregresyon (VAR) yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan VAR modelde, bankaların çekirdek olmayan yükümlülükleri ve para piyasası faizleri kullanılmış; talep şoku, bu iki değişkeni aynı yönde hareket ettirecek şekilde tanımlanırken; arz şoku ise söz konusu değişkenleri aksi yönlerde hareket ettirecek şekilde tanımlanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, küresel finansal krizin başlarında, gelişmekte olan ülkelerdeki zayıf talep koşulları ve belirsizlik, söz konusu ülke grubuna yönelen sermaye akımlarındaki düşüşün temel belirleyicileri olmuştur. Öte yandan, gelişmiş ülkeler tarafından geleneksel olmayan genişleyici para politikalarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte küresel likiditede meydana gelen hızlı artış, gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının itici gücü olmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Finansal istikrar, Sermaye akımları, Çekirdek olmayan yükümlülükler, İşaret kısıtları ile VAR tahmini

JEL Sınıflaması:

C32; E44; G21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelen Sermaye Akımlarının Arz - Talep Bileşenlerine Ayrıştırılması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40