Firmaların Sabit Sermaye Yatırım Kararlarının Analizi: Türkiye İmalat Sanayine Dair Bulgular

Firmaların Sabit Sermaye Yatırım Kararlarının Analizi: Türkiye İmalat Sanayine Dair Bulgular

Başlık:

Firmaların Sabit Sermaye Yatırım Kararlarının Analizi: Türkiye İmalat Sanayine Dair Bulgular

Sayı:

16/16

Yazar(lar):

Evren Erdoğan Coşar

Dil:

Türkçe

Tarih:

Temmuz 2016

Özet:

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Yatırım Anketi’nden alınan firmaların kendi sabit sermaye yatırımlarına ilişkin tahminleri panel veri teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar tahminlerin rasyonel bir yapı sergilemediğine işaret ederken firmaların tahminlerini oluştururken bir önceki yıl yaptıkları hataları göz önünde bulundurduklarına işaret etmektedir. Firmaların içinde bulunulan yıl için verdikleri tahminlere ilişkin hataların ortanca değeri ve standart sapması, bir yıl önce verdikleri tahminlerinkinden daha düşüktür. Firmaların tahmin verdikleri döneme kıyasla talep, finansman kaynakları ve beklenen kârlara ilişkin görüşlerindeki değişimler tahmin hataları ile ilişkili bulunmuştur. Ekonomi genelini etkileyen bir kur belirsizliği, sektörel belirsizlik ve $/TL kurundaki değişimler yatırım harcaması gerçekleşmelerinin tahminlerin altında kalmasına neden olurken firmaya özgü belirsizliğin tahmin hatalarına etkisi bulunmamıştır. Bununla birlikte 2014-2015 döneminde kur belirsizliğindeki artışın firmaların yatırım kararlarını azaltıcı yönde etkilemediği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Yatırım anketi, Rasyonel beklentiler, Uyarlanabilir beklentiler, Gerileyen beklentiler, Tahmin güncellemeleri, Belirsizlik

JEL Sınıflaması:

C23; D81; D84; E22

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firmaların Sabit Sermaye Yatırım Kararlarının Analizi: Türkiye İmalat Sanayine Dair Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40