Asimetrik Kamu Harcaması: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

Asimetrik Kamu Harcaması: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

Başlık:

Asimetrik Kamu Harcaması: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

Sayı:

16/17

Yazar(lar):

Ali Aşkın Çulha

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2016

Özet:

Bu çalışma, kamu harcamalarının iktisadi döngülere olan tepkisini araştırmakta ve 1981-2014 dönemini kapsayacak şekilde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geniş bir panel veri seti kullanarak bir asimetrik kamu harcamaları endeksi oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, kamu harcamalarının gelişmekte olan ülkelerde eş-döngüsel, gelişmiş ülkelerde ise döngüye duyarsız olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra çalışmada, kamu harcamalarının gelişmiş ülkelerde kötü zamanlarda karşı-döngüsel, gelişmekte olan ülkelerde ise iyi zamanlarda güçlü bir eş-döngüsel tepki verdiği bulunmuştur. Sonuçlar aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelere ilişkin asimetrik kamu harcamaları endeksinin gelişmiş ülkelere ilişkin endeksten daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kamu harcaması, Eş-döngüsellik, Karşı-döngüsellik, Asimetri

JEL Sınıflaması:

E32; E62; H50

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Asimetrik Kamu Harcaması: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40