Avrupa Ülkeleri İçin İşsizlik Histerisi ve Yapısal Kırılma Analizi

Avrupa Ülkeleri İçin İşsizlik Histerisi ve Yapısal Kırılma Analizi

Başlık:

Avrupa Ülkeleri İçin İşsizlik Histerisi ve Yapısal Kırılma Analizi

Sayı:

16/18

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2016

Özet:

Çalışmada işsizlik histerisi hipotezi, doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleri yardımıyla ve yapısal kırılmaların dikkate alındığı bir çerçeve içerisinde 31 Avrupa ülkesi, ABD ve Japonya için incelenmektedir. İşsizlik oranındaki doğrusal olmayan ortalamaya yakınsama davranışının belirleyicilerinden birisi olarak işe alma ve işten çıkarma maliyetlerindeki farklılaşma önerilmekte ve işsizlik oranı serisindeki bu eğilimi saptayabilmek amacıyla iki tür kademeli geçiş modeli kullanılmaktadır. Çalışmanın dört ana bulgusu vardır: İlk olarak, örneklem grubundaki ülkelerin yüzde 60’ı için işsizlik histerisi hipotezi reddedilmektedir. İkinci sonuç, önerilen doğrusal olmayan modellerin işsizliğin çevrimsel dalgalanmalarındaki asimetrik yapının tespitindeki başarısıdır. Örneklem içinde yer alan birçok ülkenin işsizlik serilerinde çoklu yapısal kırılmalar bulunması ve bu bulgunun işsizliğin ortalama düzeyinde bir değişime işaret edebileceği çalışmanın üçüncü değerlendirmesidir. Son olarak, kullanılan modellerin tahmin performanslarının basit bir ardışık bağımlı modelle karşılaştırıldığında düşük olduğu gösterilmektedir.  Çalışmanın bulguları, Avrupa ülkelerinde son dönemde artan işsizlik problemi ile mücadele etmek için talep yönlü politikaların faydalı olup olmayacağı tartışmalarına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler:

İşsizlik histerisi, Doğrusal olmayan modelleme, Yapısal kırılma, Tahmin

JEL Sınıflaması:

E24; C22; E27

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Avrupa Ülkeleri İçin İşsizlik Histerisi ve Yapısal Kırılma Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40