Türkiye’de Mali Çarpanın Devresel Değişimlere Duyarlılığı

Türkiye’de Mali Çarpanın Devresel Değişimlere Duyarlılığı

Başlık:

Türkiye’de Mali Çarpanın Devresel Değişimlere Duyarlılığı

Sayı:

16/19

Yazar(lar):

Cem Çebi, K. Azim Özdemir

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2016

Özet:

Bu çalışma Türkiye’de kamu harcama çarpanının 1990:1 – 2015:4 dönemi itibarıyla iş çevrimlerine duyarlı olup olmadığını incelemektedir. Bu amaçla iş çevrimleri uzun dönemli milli gelir büyümesi etrafında yüksek ve düşük büyüme rejimleri şeklinde ayrıştırılarak, her bir rejim için kamu harcama çarpanı yerel projeksiyon yöntemi (local projection method) kullanılarak tahmin edilmektedir. Elde ettiğimiz bulgular yüksek büyüme dönemlerine göre düşük büyüme dönemlerinde maliye politikasının etkinliğinin arttığını göstermektedir. Kamu harcamalarını bileşenleri itibarıyla incelediğimizde ise her iki rejimde de kamu yatırım çarpanının kamu tüketim çarpanına göre daha büyük olduğu görülmektedir. Bu bulgu kamu yatırımları yoluyla yapılacak genişleyici bir maliye politikasının kamu tüketimine göre milli gelir üzerinde daha derin bir etki oluşturacağı görüşünü desteklemektedir. Bununla birlikte, tahmin sonuçları kamu tüketiminin GSYİH üzerindeki etkisinin özellikle düşük büyüme dönemlerinde arttığı tezini desteklemektedir.  Sonuç olarak, maliye politikasının belirlenmesinde düşük büyüme dönemlerinde tercihen kamu tüketiminin artırılması, yüksek büyüme dönemlerinde ise kamu yatırım harcamalarına ağırlık verilmesinin ekonomiyi canlandırmak açısından daha etkin olacağı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Maliye Politikası, Duruma bağlı mali çarpan, Yerel Projeksiyon Yöntemi

JEL Sınıflaması:

E62; H30.

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Mali Çarpanın Devresel Değişimlere Duyarlılığı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40