İş Güvencesi ve Konut Kredileri

İş Güvencesi ve Konut Kredileri

Başlık:

İş Güvencesi ve Konut Kredileri

Sayı:

16/20

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan, Ayşe Tatar, Ayşe Arzu Yavuz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2016

Özet:

Bu çalışmada iş güvencesi ve konut kredileri arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Yüksek iş güvencesinin gelecek dönemlerdeki gelir akışı belirsizliğini azaltması nedeniyle konut talebini artırabileceği savı incelenmektedir. 23 ülke için, 1990-2013 arası yıllık veriler kullanılarak tahmin edilen denklem sonuçları, iş güvencesi ve konut kredileri arasında makro düzeyde pozitif bir ilişkiye işaret etmektedir. Bu sonuç, iş güvencesinin azaltılmasının toplam talep üzerinde olası olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. Ayrıca, konut talebi ile bağlantılı yayılma mekanizması dikkate alındığında, söz konusu etkilerin beklenenden daha yüksek ve uzun süreli olabileceğine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

İşgücü piyasaları, İş güvencesi, Kredi talebi, Panel veri

JEL Sınıflaması:

C23; J28; J65; R21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İş Güvencesi ve Konut Kredileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40