"Kırılgan" Ekonomilerde Döviz Kurunun Faiz Farkı, Risk Primi ve FED Politikaları ile İlişkisi

"Kırılgan" Ekonomilerde Döviz Kurunun Faiz Farkı, Risk Primi ve FED Politikaları ile İlişkisi

Başlık:

“Kırılgan” Ekonomilerde Döviz Kurunun Faiz Farkı, Risk Primi ve FED Politikaları ile İlişkisi

Sayı:

16/21

Yazar(lar):

M. Utku Özmen,  Erdal Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2016

Özet:

Bu çalışmada, döviz kuru ile döviz kurunun temel finansal belirleyicileri arasındaki ilişki dalgacık eşevrelilik analiziyle incelenmiştir. Analiz, döviz kurundaki değişimin faiz farkı, risk primi, FED para politikası uygulaması ve FED’in yarattığı politika belirsizliği ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Döviz kurundaki değişim ile finansal belirleyicilerinin birlikte hareketinin zaman içinde ve frekansa göre farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu ilişki zaman içinde güçlenmekte/zayıflamakta bazen de tamamen ortadan kaybolmaktadır. Ayrıca, her ne kadar “kırılgan ülkeler” olarak sınıflandırılsalar da, bu ülkelerde döviz kuru ve belirleyicileri arasındaki ilişki önemli ölçüde farklılıklar gösterebilmektedir. Son olarak, bütün ülkeler için en güçlü ilişkinin döviz kurundaki değişim ile risk primi arasında olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Döviz kuru, FED politikaları, Belirsizlik, Ülke riski, Kırılgan ekonomiler, Dalgacık eşevrelilik

JEL Sınıflaması:

E43; F31; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız."Kırılgan" Ekonomilerde Döviz Kurunun Faiz Farkı, Risk Primi ve FED Politikaları ile İlişkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40