Zorunlu Askerliğin Askerlik Öncesi İşgücü Piyasasına Etkileri

Zorunlu Askerliğin Askerlik Öncesi İşgücü Piyasasına Etkileri

Başlık:

Zorunlu Askerliğin Askerlik Öncesi İşgücü Piyasasına Etkileri

Sayı:

16/22

Yazar(lar):

Huzeyfe Torun

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2016

Özet:

Bu alanda daha önce yapılan çalışmalar, zorunlu askerlik uygulamasının askerlikten sonraki işgücü piyasasını nasıl etkilediğine odaklanmıştır. Geçmiş yazından farklı olarak bu çalışmada, zorunlu askerlik hizmetinin kişilerin askerliğe gitmeden önceki işgücü piyasası davranışlarını nasıl etkilediği incelenmektedir. İş aramanın bir maliyetinin olduğu ve iş güvenliğinin olmadığı sade bir teorik modelde, iş yaşamında kesintiye sebep olabilecek bir görevin gençlerin iş arama motivasyonlarını düşürdüğü gösterilmektedir. Türkiye, Arjantin, Peru ve İspanya’dan mikro veriler kullanılarak yapılan ekonometrik analizde, zorunlu askerlik beklentisinin 17-20 yaşlarındaki erkeklerin işgücüne katılım oranlarını yirmili yaşlardaki erkeklere göre yüzde 6,7, istihdam oranlarını yüzde 11 düşürdüğü ve bu gruptaki işsizlik oranını yüzde 9 yükselttiği bulunmuştur. İlginç bir şekilde, zorunlu askerliğin muhatabı olmayan kadınlarda da ikame kaynaklı ters yönlü bulgular elde edilmiştir. İspanya’da zorunlu askerliğin olmadığı yıllarda 17-20 yaşlarındaki kadınların işgücüne katılımlarının ve istihdam oranlarının azaldığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Zorunlu askerlik, İşgücüne katılım, Genç işsizlik, Farkların Farkı Yöntemi

JEL Sınıflaması:

J21; J24; H56

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Zorunlu Askerliğin Askerlik Öncesi İşgücü Piyasasına Etkileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40