Gölgede Girişimcilik: Servet Kısıtları ve Kamu Politikaları

Gölgede Girişimcilik: Servet Kısıtları ve Kamu Politikaları

Başlık:

Gölgede Girişimcilik: Servet Kısıtları ve Kamu Politikaları

Sayı:

16/23

Yazar(lar):

Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2016

Özet:

Bu çalışmada, kayıtlı ya da kayıt dışı olarak faaliyet göstermeyi ve işletmesine yapacağı yatırım miktarını kamu politikalarını veri alarak geleceğe dönük bir bakış açısıyla seçen girişimcilerin davranışları dinamik bir model çerçevesinde değerlendirilmiştir. Modelde iki tür kamu politika aracı mevcuttur: kayıtlı firmalardan alınan vergiler ve kayıt dışılığı caydırıcı özellikteki tedbirler. Çalışmanın odağı farklı başlangıç servet değerleri altında geçiş dinamikleri analizi üzerinedir. Başlangıçta küçük olan bir işletmenin kayıt dışı ekonomi içerisinde yer alıp sürekli olarak küçük mü kalacağı veya hızlı bir şekilde büyüyüp kayıtlı faaliyet gösteren büyük bir şirkete mi dönüşeceği vergi politikaları ve caydırıcı önlemlerin niteliği tarafından belirlenmektedir. Yüksek vergiler ve caydırıcılığı düşük tedbirler—çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi—vergi ödemekten kaçınma davranışı oluşturmakta, kayıtlı işletmelere yatırım yapma isteğini azaltmakta ve başlangıçtaki servet düzeyi yüksek dahi olsa küçülüp kayıt dışılığa dönme eğilimi oluşturmaktadır. İşletmelerin vergi yükünü azaltma ve caydırıcılığı yüksek tedbirler alma yönündeki politikaların—MENA, Latin Amerika ve gelişmekte olan Asya ülkeleri gibi ülkelerde—“yoksulluk çıkmazı” sorununa çözüm olabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Kayıt dışı ekonomi, Kamu politikası, Yatırım, Servet kısıtları

JEL Sınıflaması:

E21; E26; L26; O17

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gölgede Girişimcilik: Servet Kısıtları ve Kamu Politikaları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40