İhracat, Real Döviz Kuru ve Yabancı Para Cinsi Maliyetler: Türkiye İmalat Sanayi Firmaları için Ampirik Bulgular

İhracat, Real Döviz Kuru ve Yabancı Para Cinsi Maliyetler: Türkiye İmalat Sanayi Firmaları için Ampirik Bulgular

Başlık:

İhracat, Real Döviz Kuru ve Yabancı Para Cinsi Maliyetler: Türkiye İmalat Sanayi Firmaları için Ampirik Bulgular

Sayı:

16/24

Yazar(lar):

Nazlı Toraganlı, Cihan Yalçın

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2016

Özet:

Türkiye imalat sanayi firmaları, yüksek oranlı yükümlülük dolarizasyonu ve yerli üretimde ithal girdi kullanımı yoluyla önemli ölçüde yabancı para (YP) cinsinden maliyetlerle faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu durum, yerli paranın değer kaybetmesinin uluslararası pazarlarda yarattığı rekabet gücü kazancını sınırlayabilmektedir. Bu çalışmada firmaların YP cinsi maliyetleri ve farklı firma karakteristikleri dikkate alınarak, imalat sanayi firmalarının ihracatı ve reel döviz kuru ilişkisi incelenmiştir. 2002-2010 dönemini kapsayan geniş bir firma panel verisi kullanılarak ampirik analizler yapılmıştır. Ampirik analizden elde edilen bulgular, Türk lirasındaki reel değer kayıplarının firmaların ihracatını olumlu yönde etkilediğini ve söz konusu etkinin ithal girdi kullanımının yüksek olduğu sanayilerde faaliyet gösteren firmalarda daha sınırlı olduğu yönündedir. Bu bulgu, yerli paradaki değer kayıplarının yarattığı maliyetlerin ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ima etmektedir. Bu bulgulara ek olarak, ihracatın reel döviz kuruna olan duyarlılığının ölçek olarak büyük, görece yaşlı ve makul düzeyde YP borç-ihracat oranına (doğal olarak korunaklı) sahip firmalarda daha düşük olduğu tahmin edilmiştir. Makro veriler kullanılarak yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların aksine, firma düzeyindeki bulgular Türk lirasındaki reel değer kayıplarının dış rekabeti genel olarak desteklediğini ancak bu desteğin doğal korunmaya sahip, büyük, yaşlı ve yüksek ithal girdi kullanan firmalarda daha sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

İhracat, Reel döviz kurları, Döviz kuru uyumsuzluğu, Firma karakteristikleri

JEL Sınıflaması:

F23; F31; G15; G31; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İhracat, Real Döviz Kuru ve Yabancı Para Cinsi Maliyetler: Türkiye İmalat Sanayi Firmaları için Ampirik Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40