Türkiye’de Reel Ücretler ve İş Çevrimleri

Türkiye’de Reel Ücretler ve İş Çevrimleri

Başlık:

Türkiye’de Reel Ücretler ve İş Çevrimleri

Sayı:

16/25

Yazar(lar):

Altan Aldan, H. Burcu Gürcihan Yüncüler

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2016

Özet:

Bu çalışmada 2006-2012 dönemini kapsayan panel mikro veri seti kullanarak reel ücretlerin yön ve boyut olarak iş çevrimlerine tepkisi incelenmektedir. Bulgular ücretlerin kayda değer oranda iş çevrimleri ile aynı yönde hareket ettiğine işaret etmektedir. İşsizlikteki 1 yüzde puanlık artış reel ücretleri yüzde 0.8 oranında düşürmektedir. İş çevrimlerinde işgücü kompozisyonu değişebildiği için bu sonuca ancak kişiler arası farklılıklar dikkate alındığı durumda ulaşılabilmektedir. Çalışmada ücretlerin iş çevrimlerine duyarlılığı yaş, eğitim seviyesi, kayıt dışı çalışma durumu ve iş değiştirme durumu ayrımında da tahmin edilmektedir. Az eğitimlilerde daha zayıf, iş değiştirenlerde ise görece daha güçlü bir tepki gözlenmektedir. Son olarak, ücretlerin iş çevrimlerine tepkisi ücret dağılımının farklı noktalarında incelenmektedir. Asgari ücret komşuluğunda çalışanlarda ücretlerin iş çevrimlerine karşı tepkisiz olduğunu görülmektedir. Asgari ücretin bağlayıcı olması ücretlerin iş çevrimlerine duyarsız kalmasına neden olmaktadır. Ücret dağılımın geri kalanında ise reel ücretlerin iş çevrimlerine yüksek oranda aynı yönde tepki verdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Reel ücretler, Reel ücretlerin iş çevrimlerine tepkisi

JEL Sınıflaması:

J30; E23; E26; E32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Reel Ücretler ve İş Çevrimleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40