Çocuk Bakım Fiyatları ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Bir Meta-Analiz

Çocuk Bakım Fiyatları ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Bir Meta-Analiz

Başlık:

Çocuk Bakım Fiyatları ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Bir Meta-Analiz

Sayı:

16/26

Yazar(lar):

Yusuf Emre Akgündüz, Janneke Plantenga

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2016

Özet:

Kadınların işgücüne katılımı ile çocuk bakım fiyatları arasındaki esnekliği araştıran çalışmalar hem sayıca çoktur hem de farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bazı çalışmalar çocuk bakım fiyatlarının kadınların işgücüne katılımına büyük etkileri olduğunu gösterirken, bazıları istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Bu farkların sebeplerini anlamak için, bu çalışma önceden yayınlanmış 36 makalenin sonuçlarını değerlendirmekte ve analiz etmektedir. Makale esneklik araştırmalarının teorik ve ampirik özelliklerini gözden geçirerek başlamaktadır. Ardından, çalışmalar arasında öne çıkan farklar meta-analitik regresyon metotları kullanılarak istatistiksel olarak incelenmektedir. Araştırma teknikleri geliştikçe hesaplanan esneklikler de küçülmüştür. Bu küçülme işgücü piyasası özellikleri ile de kısmen açıklanabilir. Çocuk bakım fiyatlarının etkilerinin kadınların işgücüne katılımının çok yüksek veya çok düşük ve yarı zamanlı çalışmanın yaygın olduğu işgücü piyasalarında daha küçük olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Çocuk bakım fiyatları, Kadınların işgücüne katılımı, Meta-analiz

JEL Sınıflaması:

J22; J13; D19

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Çocuk Bakım Fiyatları ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Bir Meta-Analiz
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40