Türkiye’de Hafif Araç Satışları

Türkiye’de Hafif Araç Satışları

Başlık:

Türkiye’de Hafif Araç Satışları

Sayı:

16/27

Yazar(lar):

Ufuk Demiroğlu, Çağlar Yüncüler

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2016

Özet:

Türkiye’de 2015 yılında iç piyasa hafif araç satışları yüzde 25 artarak yıl öncesinde yüzde 8 olan sektör beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu sürpriz artışı anlamak amacıyla yola çıkılan bu çalışmada yaklaşım olarak hafif araç stoku (ülkedeki kayıtlı hafif ticari araç ve otomobil sayısının toplamı) ve hurdaya ayrılan (kaydı silinen) araç sayısı serilerinden ek bilgi kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Satış eğiliminin tahmini, stok büyüme hızı ve hurdaya çıkma oranı eğilimlerinin tahminleri kullanılarak iyileştirilmiştir. Hanehalkı verileri kullanılarak, kişi başı gelir arttıkça otomobil harcamalarının hanehalkı bütçelerindeki payının hızla arttığı ve bunun Türkiye otomobil talebinde hızlı bir büyüme eğilimine temel oluşturduğu gösterilmiştir. Ekonometrik tahminler satışların genel makroekonomik duruma olan esnekliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Satışların toplam talep esnekliği 6 civarındadır (standart sapma=0,5) ve bu tahmin dayanıklıdır. Satışların fiyat esnekliği ise 0,8 civarında tahmin edilmiştir ancak bu tahminin kesinliği düşüktür ve dayanıklı değildir. Hafif araç iç satışlarının güncel eğilim seviyesi mevcut hafif araç stokunun yaklaşık yüzde 7’si olarak tahmin edilmiştir. Basit bir tahmin denklemi (sağ taraf değişkeni olarak sadece bir çevrimsel açık göstergesi, doğrusal zaman eğilimi ve bariz politika değişimlerini kontrol eden kukla değişkenleri kullanan bir denklem) 10 yıllık tahmin ufkunda oldukça başarılı örneklem-dışı tahmin performansı göstermektedir. 2015 yılı satışlarındaki güçlü büyümenin, denenen farklı spesifikasyonlarda 2014 yıl sonu itibarıyla genellikle tahmin edilebilir olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Hafif araçlar, Hafif araç stoku, Kayıtlı otomobil, Hurdaya ayrılan hafif araç, Otomobil satışları

JEL Sınıflaması:

E27; E32; L62

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Hafif Araç Satışları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40