Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresinin Kısaltılmasından Doğan Refah Kazanımları

Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresinin Kısaltılmasından Doğan Refah Kazanımları

Başlık:

Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresinin Kısaltılmasından Doğan Refah Kazanımları

Sayı:

16/28

Yazar(lar):

H. Murat Özbilgin

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2016

Özet:

Bu makale kamu sermaye stokunun oluşma süresinin kısalmasını sağlayan bir reformun refah etkisini çalışmaktadır. Bir genel denge modeli oluşturularak gelişen piyasa ekonomilerinden oluşan bir grup ülke için tamamlanma süresini 10 yıldan 3 yıla düşürmekten doğacak refah kazanımları incelenmekte ve bu türden bir reformun getirdiği kazanımların önemli boyutlarda olduğu ortaya konulmaktadır. Örneklemdeki “ortalama” gelişen piyasa ekonomisi için reformun pozitif etkisi tüketimde yüzde 1,53 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Daha kısa bir tamamlanma süresi altında kamu yatırımlarına olan toplumsal talebin artması kamu yatırımları/GSYİH oranının daha üst bir düzeye taşınmasına yol açmakta, bu da beraberinde özel yatırım ve en nihayetinde özel tüketimde artışlara neden olarak önemli düzeyde refah kazanımları getirmektedir. Kazanımların çok büyük bir kısmı reformu takip eden 15 yıl içinde gerçekleşmektedir. Aralarında Tayland, Romanya, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu bir grup için reformun etkisinin oldukça önemli düzeyde olduğu belgelenmektedir. Sırbistan, Bulgaristan, Filipinler ve Arjantin’in bulunduğu diğer bir grup içinse reformun etkilerinin küçük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kamu yatırımları, Yatırımların zaman alması, Dışsallıklar, Refah

JEL Sınıflaması:

E22; E62; H30; H54

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresinin Kısaltılmasından Doğan Refah Kazanımları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40