Türkiye'de Doğum-Yılı Kuşakları Arasında Kişisel Güvence ve Tüketim Riski Paylaşımı

Türkiye'de Doğum-Yılı Kuşakları Arasında Kişisel Güvence ve Tüketim Riski Paylaşımı

Başlık:

Türkiye'de Doğum-Yılı Kuşakları Arasında Kişisel Güvence ve Tüketim Riski Paylaşımı

Sayı:

17/01

Yazar(lar):

Evren Ceritoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2017

Özet:

Bu çalışmada, tüketim riski paylaşımı hipotezinin geçerliliği Türkiye’de kırsal ve kentsel bölgeler için sınanmaktadır. Bu doğrultuda, 2003 ve 2014 yılları arasında kalan dönem için birbirini izleyen on iki adet TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi mikro-ekonomik verileri incelenmiştir. Söz konusu anket verileri ile Deaton (1985) makalesi örnek alınarak doğum yılı kuşakları için yapay bir panel veri seti oluşturulmuştur. Bu çalışmanın üç önemli bulgusu vardır. İlk olarak, Türkiye’de doğum yılı kuşakları arasında kusurlu bir tüketim riski paylaşımı olduğu bulunmuştur. Kuşak tüketimi büyümesi ile hem kuşak geliri büyümesi hem de toplam gelir büyümesi arasında doğru yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. İkinci olarak, gelecek dönemlere ilişkin gelir belirsizliği için kuşak tüketimi büyümesi varyansının uygun bir gösterge değişken olduğu kabul edilerek risk paylaşımına duyulan ihtiyaç analiz edilmiştir. Deneysel bulgular kentsel yerlerde yaşayan hanehalkının ve çalışma çağındaki olgun yıllarında bulunan hanehalkının gelecek dönemlere ilişkin gelir belirsizliğine karşı daha duyarlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak, kuşaklar tüketimlerini sigortalatmak için ılımlı bir miktar feda edebilirlerdi.

Anahtar Kelimeler:

Tüketim riski paylaşımı, Gelir ve tüketim düzgünleştirmesi, Kuşak, Yapay panel

JEL Sınıflaması:

C23; D11; D12

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Doğum-Yılı Kuşakları Arasında Kişisel Güvence ve Tüketim Riski Paylaşımı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40