Hizmet Sektörünün Yükselişi ve Kadın İstihdamı: İlişkinin Gücü

Hizmet Sektörünün Yükselişi ve Kadın İstihdamı: İlişkinin Gücü

Başlık:

Hizmet Sektörünün Yükselişi ve Kadın İstihdamı: İlişkinin Gücü

Sayı:

17/02

Yazar(lar):

Şerife Genç İleri, Gönül Şengül

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2017

Özet:

Güncel yazın, gelişmiş ülkelerde kadın istihdamındaki artışın arkasındaki itici gücün hizmet sektörünün büyümesi olduğu önermesi üzerinden, hizmet sektörü ve kadın istihdamının yükselişi arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu makale bahsedilen önermeyi gelişmekte olan bir ülke için sınamayı amaçlamaktadır. Türkiye, kadın istihdamının ve hizmet sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki paylarının düşüklüğü ile diğer OECD ülkelerinden ayrışmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de hizmet istihdamının payı gelişmiş ülkelerdeki seviyelere yükseldiğinde kadın istihdamı payının da bu ülkelerle kıyaslanabilir düzeye çıkıp çıkmayacağı araştırılmaktadır. Bu soruyu incelemek için sanayi, hizmet ve ev üretimi sektörlerinden oluşan çok sektörlü bir yapısal dönüşüm modeli kullanılmaktadır. Bu model kalibre edilerek, Türkiye’deki ekonomik aktivitenin diğer sektörlerden hizmet sektörüne doğru gideceği yapısal dönüşüm patikası simüle edilir. Sonuçlar hizmet sektöründeki yükselişin tek başına kadın istihdamında gelişmiş ülkelerde görülene kıyaslanabilir bir artış yaratamayacağına işaret etmektedir. Benzer boyutta bir artış için, kadınların hizmet sektöründe güçlü göreli avantajlarının olması gerekmektedir, ki Türkiye’de eksik olan budur. Kadınların istihdamdaki göreli avantajı ve bunun yapısal dönüşüm ile ilişkisini anlamak için bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler:

Kadın işgücü arzı, Yapısal dönüşüm, Ev üretimi, Emeğin sektörel dağılımı

JEL Sınıflaması:

E24; J16; J22

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Hizmet Sektörünün Yükselişi ve Kadın İstihdamı: İlişkinin Gücü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40