İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Ortalamaya Yakınsama

İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Ortalamaya Yakınsama

Başlık:

İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Ortalamaya Yakınsama

Sayı:

17/03

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2017

Özet:

Gıda fiyatlarında küresel düzeyde son on yılda görülen yüksek oynaklık ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir sorundur. Bu çalışmada, yirmi dört Avrupa ülkesi için işlenmemiş gıda fiyatlarında uzun dönemde ortalamaya yakınsama hareketinin varlığı incelenmektedir. Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin kullanıldığı çalışmada örneklemdeki ülkelerin üçte birinden fazlasında ortalamaya yakınsama davranışı tespit edilmektedir. Doğrusal olmayan modeller söz konusu düzeltme hareketinin belirli ülkeler için, ortalamadan sapmanın büyüklüğüne ve yönüne bağlı asimetrik bir yapı çerçevesinde gerçekleştiğini söylemektedir. Ancak, örneklem dışı tahmin çalışması söz konusu modellerin tahmin gücünün düşük olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Gıda fiyatları, Birim kök testi, Doğrusal olmayan modelleme, Tahmin

JEL Sınıflaması:

Q11; C32; C53

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Ortalamaya Yakınsama
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40