Türk İmalat Sanayinde Kaynak Dağılımını ve Verimliliği İyileştirerek Büyümenin Yeniden Dengelenmesi

Türk İmalat Sanayinde Kaynak Dağılımını ve Verimliliği İyileştirerek Büyümenin Yeniden Dengelenmesi

Başlık:

Türk İmalat Sanayinde Kaynak Dağılımını ve Verimliliği İyileştirerek Büyümenin Yeniden Dengelenmesi

Sayı:

17/04

Yazar(lar):

Aslıhan Atabek, Dan Andrews, Rauf Gönenç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2017

Özet:

Türk imalat sanayi önemli ölçüde büyüme kaydetmiştir ancak bu büyüme yeterince etkin ve rekabetçi olmamıştır. Bu çalışma, son dönemde kaydedilen büyümenin belirleyicilerini ve büyümeyi sınırlayan faktörleri ortaya koymaktadır. İmalat sanayinde üretkenlik artışını zayıflatan etkenlerin sektör segmentasyonu ve düşük üretkenlik performansına sahip firmaların sektördeki yoğunlaşması bu çalışmada belgelenmektedir. Düşük üretkenlik kısa vadede istihdam yaratmayı kolaylaştırırken, uzun vadede istihdamı olumsuz etkilemekte ve rekabet gücü kayıpları nedeniyle yaşam standartlarında iyileşmelere engel olmaktadır. Yüksek üretken firmaların ("frontier firms") birçoğu, politika çerçevesindeki eksiklikler nedeniyle potansiyellerinin altında büyümektedirler. Takipçi firmalar (“followers”) rekabeti sürdürerek iş imkânı sağlamakla birlikte verimlilikte geride kalma eğilimi göstermektedirler. Çalışma çağındaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan düşük vasıflı çalışanların yoğunlukla istihdam edildiği düşük üretkenliğe sahip firmalar (“laggards”), büyük ölçüde yasaların ve yönetmeliklerin eksik bir şekilde uygulanması sayesinde hayatta kalmaktadır. Ortaya çıkan sonuç, iş ortamının tutarlı bir strateji ile sistematik bir geliştirmeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Bu strateji tüm firmaların destekleyici düzenlemeler, vergilendirme ve inovasyon teşviklerinin katkısıyla kanunlara uygun bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlayacaktır. Böylelikle tüm firmalarda verimlilik artışı sağlanırken, en umut verici firmalar daha da hızlı büyüyebilecektir. Aynı zamanda, yapısal değişimden etkilenenleri koruyarak işgücü piyasasında esneklik sağlayacak bir güvenceli esneklik (“flexicurity system”) uygulamaya konması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Büyüme, Üretkenlik, Yapısal değişiklik, Vergilendirme, İş gücü piyasaları, Kayıt dışılık

JEL Sınıflaması:

J2; J3; O1; O4; O5

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türk İmalat Sanayinde Kaynak Dağılımını ve Verimliliği İyileştirerek Büyümenin Yeniden Dengelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40