Suriyeli Mültecilerin Türkiye'de Yerel Halkın İşgücü Piyasası Sonuçlarına Etkisi: Yarı-Deneysel Bir Tasarımdan Bulgular

Suriyeli Mültecilerin Türkiye'de Yerel Halkın İşgücü Piyasası Sonuçlarına Etkisi: Yarı-Deneysel Bir Tasarımdan Bulgular

Başlık:

Suriyeli Mültecilerin Türkiye’de Yerel Halkın İşgücü Piyasası Sonuçlarına Etkisi: Yarı-Deneysel Bir Tasarımdan Bulgular

Sayı:

17/05

Yazar(lar):

Evren Ceritoğlu, Hatice Burcu Gürcihan-Yüncüler, Huzeyfe Torun, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2017

Özet:

Suriye’de Mart 2011’de şiddetlenen iç çatışma Suriye’nin kuzey bölgelerinden Türkiye’nin güneydoğu bölgelerine doğru, daha sonra MENA ve Avrupa ülkeleri üzerinde de önemli iktisadi ve politik yansımaları olacak, büyük bir mülteci akımına neden olmuştur. Bu çalışma, söz konusu mülteci akımının oluşturduğu doğal deney ortamını kullanarak Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki yerel halkın işgücü piyasası sonuçları üzerindeki etkilerini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Farkların farkı yöntemi kullanılarak mülteci akımının bölgedeki istihdam sonuçları üzerinde sınırlı da olsa bazı etkilerinin olduğu, ancak ücretler üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı raporlanmıştır. Mülteci akımının sonucunda kayıt dışı çalışan yerel halkta sınırlı istihdam kayıpları gözlenmiştir. Kayıtlı istihdamda ise bölgede sosyal hizmetlerin yaygınlaşmasının olası bir sonucu olarak bir miktar artış kaydedilmiştir. Kayıt dışı işlerini kaybedenlerin işsiz kaldıkları ya da işgücü dışına çıktıkları bulgulanmıştır. İşsizlik oranları ve kayıtlı istihdamda hafif de olsa artış yaşanırken, işgücüne katılım, kayıt dışı istihdam ve iş bulma oranları bir miktar gerilemiştir. İşgücü piyasasında genel olarak dezavatajlı gruplar olarak adlandırılan kadınlar, gençler ve eğitim düzeyi düşük olanlar etkiyi biraz daha fazla hissetmişlerdir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yaygın olması Suriyeli mültecilerin bölgedeki işgücü piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini arttırmıştır. Resmin bütününe bakıldığında mülteci akımının Türkiye’deki işgücü piyasaları üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu görülmektedir ve bu sınırlı etki mülteci akımından etkilenmesi öngörülen Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde mültecilerin işgücü piyasası etkileri konusundaki endişelerin yersiz olabileceğini ima etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Suriye sorunu, Göç, Türkiye, İşgücü piyasası, Kayıt dışılık, Farkların farkı

JEL Sınıflaması:

J15; J21; J46; J61; C21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Suriyeli Mültecilerin Türkiye'de Yerel Halkın İşgücü Piyasası Sonuçlarına Etkisi: Yarı-Deneysel Bir Tasarımdan Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40